Mentoring

„Lubię to określenie – Mentor pobudza zbyt spokojnych lub uspokaja zbyt pobudzonych.” Ewa

Dobrowolna i niezależna od hierarchii służbowych pomoc udzielana przez jednego człowieka drugiemu, dzięki czemu może on poczynić znaczny postęp w wiedzy, pracy zawodowej lub sposobie myślenia.

definicja wg. Europejskiego Centrum Mentoringu:

W mentoring ważna jest partnerska relacja między Mentorem a Mentee, zorientowana na rozwijanie potencjału podopiecznego. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Mentee rozwija swoją samoświadomość aby odważnie realizował swoje cele.

Korzyści dla Uczestnika indywidualnego:

 • Doskonalenie umiejętności zawodowych oraz interpersonalnych
 • Lepsze dokonywanie wyborów zawodowych aby osiągać swoje cele
 • zweryfikowanie swoich wyobrażeń dotyczących wybranego obszaru (zawodowego,
  prywatnego)
 • wparcie profesjonalisty na drodze zmian
 • rozwój osobisty

Korzyści dla firmy:

 • Budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie CSR.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników
 • Wymierny wzrost kompetencji
 • Alternatywa do pionowych ścieżek karier
 • Rozwój organizacji
 • Zmiana kultury organizacji w kierunku dzielenia się wiedzą

Od kilku lat wpieram osoby indywidualne oraz organizacje.

Zapraszam do rozmowy i dyskusji.